16 oktober vernissage

Unik Minnesutställning under hösten Skulpturer och målningar

utställningen pågår tom 30 november

Av prof. Oscar Reutersvärd

Oscar Reutersvärd var den förste att skapa ”omöjliga figurer”, det vill säga teckningar av objekt som vid första anblicken ser normala ut, men som inte går att återskapa tredimensionellt, eftersom perspektivet på något sätt är förvridet och de därför strider mot trigonometrins grundlagar. Exempel på hans verk är Den omöjliga triangeln och Djävulens treudd.

Oscar Reutersvärd började teckna omöjliga figurer redan i skolan. Hans första omöjliga figur var en serie kuber som låg omlott i form av en triangel. 1934 publicerades hans första omöjliga figur, en triangel som senare fått namnet Penrose-triangeln.

Triangeln och två andra verk har senare givits ut som frimärken i Sverige 1982, graverade av Czesław Słania.

Efter studier vid flera målarskolor blev Reutersvärd docent vid Stockholms universitet 1953 och professor i konsthistoria med konstteori vid Lunds universitet 1964.

Hans verk jämförs ibland med en annan konstnär med omöjliga figurer som motiv, M.C. Escher. Men medan Eschers verk ofta innefattar också befolkade världar avgränsar sig Reutersvärds bilder till geometriska figurer.

Sammanlagt framställde Reutersvärd mer än 2 500 olika teckningar. Hans verk har publicerats på bland annat svenska, engelska, polska och ryska.

Förutom de omöjliga figurerna var Oscar Reutersvärd skulptör, och framställde kedjor och andra objekt som strävar uppåt. Reutersvärds skulpturer i stor skala finns som offentlig konst i flera kommuner i Sverige, ett exempel är verket Trippelrotation i rondellen vid södra infarten till Helsingborg. Reutersvärd ägnade sig under en period även åt att teckna labyrinter, några av dessa har även förverkligats som trädgårdslabyrinter, däribland trädgårdslabyrinten i Sofiero slottspark, Helsingborg.